НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ТА ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ
            

НАУКОВІ ПРІОРИТЕТИ КАФЕДРИ:

  • Стратегування у сфері публічного управління
  • Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризиків
  • Державне управління: інструменти, механізми, методи та технології
  • Управління програмами і проектами в публічній сфері
  • Управління змінами
  • Лідерство в публічному управлінні
  • Публічне управління: системність і інституціональність
  • Публічний аудит в системі державного управління

 

 

Тематичний план

наукових досліджень докторантів та аспірантів

 кафедри публічного управління та публічної служби на 2019-2020 н.р. 

 

ПІП

докторанта/аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Науковий керівник

 

Спеціальність 281 “Публічне управління та адміністрування”

Докторанти:

Другий рік перебування

 

Пятківський Роман Олександрович

(01.10.2018 - 30.09.2020)

Етико-аксіологічні виміри професійної діяльності публічного службовця в Україні

Т.Е.Василевська, д.держ.упр., проф.

Загороднюк Сергій Васильович

(01.10.2018 - 30.09.2020)

Становлення і розвиток професійних кваліфікацій у системі державної служби України

С.К.Хаджирадєва, д.держ.упр., проф.

Кучеренко Олексій Юрійович

(01.10.2018 - 30.09.2020)

Механізми державного регулювання житлової сфери в інституційному середовищі в Україні

В.П.Ніколаєв,

д.е.н., проф.

Онуфрик Маріанна Святославівна

(01.10.2018 - 02.10.2021)

Прагматична модель публічного управління соціальною сферою в умовах децентралізації

А.П.Рачинський, д.держ.упр., проф.

Шевчук Зося Ігорівна

(01.10.2018 - 30.09.2020)

Механізми формування та реалізації державної антикорупційної політики

М.М.Білинська, д.держ.упр., проф.

Докторанти:

Другий рік перебування (випуск)

 

Фищук Ірина Миколаївна, к. е. н.

(01.10.2017-30.09.2019)

Управління змінами в умовах реалізації транснаціональних проектів та програм в Україні

Сурай І.Г., д. держ. упр.,

с. н. с., доцент

Приліпко Сергій Михайлович, к. е. н.

(01.10.2017-30.09.2019)

Публічне управління розвитком обслуговуючої кооперації сільських територій в Україні

Кризина Н.П., д. держ. упр., проф.

Аспіранти:

Другий рік навчання, очна (денна) форма

 

Балашова Івана Володимирівна

(01.10.2018 - 30.09.2022)

Модернізація публічної служби в умовах децентралізації

О.В. Євсюкова, к.держ.упр., доц.

Новогребельська Ірина Миколаївна

(01.10.2018 - 30.09.2022)

Ідентифікація компетентностей вищого корпусу державної служби України

І.Г.Сурай,

д.держ.упр., доц.

Чалих Світлана Григорівна

(01.10.2018 - 30.09.2022)

Формування парламентської служби в Україні

І.Г.Сурай,

д.держ.упр., доц.

Аспіранти:

Другий рік навчання, очна (вечірня) форма

 

Борох Сергій Ігорович

(01.10.2018 - 30.09.2022)

Удосконалення механізмів оцінювання суддівського корпусу в умовах формування системи правосуддя в Україні

В.Л.Федоренко,

д.ю.н., проф.

Карпенко Юлія Василівна

(01.10.2018 - 30.09.2022)

Механізми впровадження технологій штучного інтелекту в публічне управління

Т.Е.Василевська, д.держ.упр., проф.

Рибка Михайло Сергійович

(01.10.2018 - 30.09.2022)

Інституціоналізація механізмів державного управління захистом інформаційних ресурсів органів публічної влади

В.О.Гусєв,

к.е.н., доц.

Аспіранти:

Другий рік навчання, заочна форма

 

Беня Ярослав Віталійович

(01.10.2018 - 30.09.2022)

Механізми реалізації демократії участі в умовах реформ в Україні

В.Л.Федоренко,

д.ю.н., проф.

Дейдей Дарина Михайлівна

(01.10.2018 - 30.09.2022)

Організаційно-правовий механізм реалізації виборчого права громадян України

О.І.Васильєва, д.держ.упр., проф.

Ковалівська Світлана Валеріївна

(01.10.2018 - 30.09.2022)

Механізми публічного управління у контексті цілей сталого розвитку

В.П.Ніколаєв,

д.е.н., проф.

Левченко Дмитро Валентинович

(01.10.2018 - 30.09.2022)

Управління розвитком комунального транспорту міста Київ

М.М.Білинська, д.держ.упр., проф.

Мудренко Наталія Володимирівна

(01.10.2018 - 30.09.2022)

Механізми координації діяльності органів державної влади України у сфері зовнішніх зносин

І.Г.Сурай,

д.держ.упр., доц.

Попенко Олег Іванович

(01.10.2018 - 30.09.2022)

Механізми публічного управління утриманням житлового фонду на місцевому рівні

В.П.Ніколаєв,

д.е.н., проф.

Рахман Оглі Сардар Мохд

(01.10.2018 - 30.09.2022)

 

Публічна служба в Ісламській Республіці Афганістан в умовах глобальних викликів

М.М.Білинська, д.держ.упр., проф.

Аспіранти:

Третій рік навчання, заочна форма

 

Омельчук Ольга Іванівна

(01.10.2017 - 30.09.2021)

Механізми забезпечення спроможності об'єднаних територіальних громад в Україні

Васильєва О.І.
д. держ. упр., проф.

Степаненко Надія Григорівна

(01.10.2017 - 30.09.2021)

Удосконалення механізмів реалізації державної кадрової політики в авіаційній галузі

С.К.Хаджирадєва, д.держ.упр., проф.

Аспіранти:

Четвертий рік навчання без відриву від виробництва (випуск)

Сімоненко Олена Анатоліївна

(01.12.2015-30.11.2019)

Державні механізми забезпечення децентралізації влади та управління в Україні

Романюк С.А.,

д. е. н., доц.

Хребтій Ігор Віталійович

(01.12.2015-30.11.2019)

Впливи механізмів децентралізації на стратегію розвитку регіонів

Романюк С.А.,

д. е. н., доц.

Турій Олег Володимирович

(01.12.2015-30.11.2019)

Взаємодія громадських організацій з органами місцевого самоврядування в контексті розвитку громадянського суспільства

Гошовський В.С., д. ю. н.

Малюга Анжела Володимирівна

(01.12.2015-30.11.2019)

Механізм реалізації права громадян на рівний доступ до державної служби в Україні

Федоренко В.Л., д. ю. н., проф.