НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ТА ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ
            

НАУКОВІ ПРІОРИТЕТИ КАФЕДРИ:

  • Прийняття та реалізація управлінських рішень
  • Механізми державного управління: інструменти та технології
  • Управління цільовими програмами і проектами
  • Управління змінами в механізмах реалізації державного управління
  • Публічне управління: системність і інституціональність
  • Публічний аудит в системі державного управління

 

 

Тематичний план наукових досліджень докторантів та аспірантів

 кафедри публічного управління та публічної служби

 

ПІП

докторанта/аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Науковий керівник

 

Спеціальність 281 “Публічне управління та адміністрування”

Докторанти:

Перший рік перебування

 

Фищук Ірина Миколаївна, к. е. н.

Управління змінами в умовах реалізації транснаціональних проектів та програм в Україні

Сурай І.Г., д. держ. упр.,

с. н. с., доцент

Приліпко Сергій Михайлович, к. е. н.

Публічне управління розвитком обслуговуючої кооперації сільських територій в Україні

Васильєва Н.В., д. держ. упр., доц.

 

Другий рік перебування

 

Козаченко Тетяна Петрівна, к. н. держ. упр.

Стратегічна екологічна оцінка планів і програм у сфері публічного управління

Хаджирадєва С.К., д. держ. упр., проф.

Кушнір Марина Олексіївна,

к. держ. упр., доц.

Розвиток інституційно-правового забезпечення взаємодій у системі публічного управління

Хаджирадєва С.К., д. держ. упр., проф.

Євсюкова Оксана Володимирівна, к. держ. упр., доц.

Формування механізмів управління розвитком сервісно-орієнтованої держави в умовах суспільних трансформацій

Васильєва О.І.
д. держ. упр., проф.

Аспіранти:

Перший рік навчання, заочна форма

 

Омельчук Ольга Іванівна

Механізми забезпечення спроможності об'єднаних територіальних громад в Україні

Васильєва О.І.
д. держ. упр., проф.

Степаненко Надія Григорівна

Удосконалення механізмів реалізації державної кадрової політики в авіаційній галузі

Москаленко С.О.,
к. держ. упр., доц.

 

Другий рік навчання

 очна (вечірня) форма

 

Лозюк Юлія Володимирівна

(01.10.2016-30.09.2020)

Удосконалення механізму електронної комунікації між органами публічної влади і громадянами

Алюшина Н.О., к. психол. н., доц.

 

Спеціальність  “Державне управління”

Аспіранти:

Третій рік навчання з відривом від виробництва

 

Образцова Вікторія Володимирівна

(01.12.2015-30.11.2018)

Механізми врегулювання конфліктів і суперечностей у публічно-управлінських відносинах

Федорів Т.В.,

д. держ. упр., доц.

Динник Ірина Петрівна

(01.12.2015-30.11.2018)

Розвиток взаємовідносин держави та суспільства в сучасній Україні: теоретико-методологічний аналіз

Гошовський В.С., д. ю. н.

Опанасенко Сергій Євгенійович

(01.12.2015-30.11.2018)

Меритократія як засіб формування ефективної держави: теоретико-методологічний аналіз

Балковенко Г.І.,

к. філос. н.

Андрєєв Віктор Олександрович

(01.12.2015-30.11.2018)

 

Присяга державного службовця в механізмі проходження державної служби в Україні

Федоренко В.Л., д. ю. н., проф.

Жиденко Надія Анатоліївна

(30.04.2017-19.09.2018)

Застосування компетентнісного підходу до формування програм професійного розвитку державних службовців в Україні

Рачинський А.П., д. держ. упр., проф.

Онуфрик Сергій Ярославович

(01.12.2015-01.09.2018)

Розвиток системи державного управління у сфері доходів та зборів в Україні

Ніколаєв В.П.,

д. е. н., проф.

 

Третій рік навчання без відриву від виробництва

 

Сімоненко Олена Анатоліївна

(01.12.2015-30.11.2019)

Державні механізми забезпечення децентралізації влади та управління в Україні

Романюк С.А.,

д. е. н., доц.

Хребтій Ігор Віталійович

(01.12.2015-30.11.2019)

Впливи механізмів децентралізації на стратегію розвитку регіонів

Романюк С.А.,

д. е. н., доц.

Турій Олег Володимирович

(01.12.2015-30.11.2019)

Взаємодія громадських організацій з органами місцевого самоврядування в контексті розвитку громадянського суспільства

Гошовський В.С., д. ю. н.

Малюга Анжела Володимирівна

(01.12.2015-30.11.2019)

Механізм реалізації права громадян на рівний доступ до державної служби в Україні

Федоренко В.Л., д. ю. н., проф.

Рибка Андрій Олександрович

(01.12.2015-30.11.2019)

Адаптація світового досвіду формування людського капіталу на рівні територіальної громади

Васильєва О.І.,
д. держ. упр., проф.

 

Четвертий рік навчання без відриву від виробництва

 

Збираник Юрій Вікторович

(17.11.2014-16.11.2018)

Упровадження маркетингових комунікацій у публічному управлінні

Литвинова Л.В.,

к. психол. н., доц.

Селіванов Сергій Володимирович

(17.11.2014-16.11.2018)

Методологічні засади розвитку людського потенціалу в органах державної влади в умовах системних реформ

Обушна Н.І.,

к. е. н., доц.

Слободян Олександр Олександрович

(17.11.2014-16.11.2018)

Реалізація принципів державної служби в період реформ в Україні

Василевська Т.Е., д. держ. упр., проф.

Сивий Руслан Петрович

(17.11.2014-16.11.2018)

Трансформація системи державної служби України в умовах європейської інтеграції

Рачинський А.П., д. держ. упр., проф.