НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ТА ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ
           Проєктна діяльність


100 ідей для Президента України та Уряду України

З метою вироблення нових ініціатив та впровадження інноваційних змін у галузі публічного управління та адміністрування у 2019 році на кафедрі було запроваджено новий проєкт “100 ідей для Президента України та Уряду України”.
Головним продуктом проєкту став  інформаційно-аналітичний збірник (у 2-х томах),  підготовлений  на  основі 100 проєктних ініціатив з модернізації публічного управління в цілому та публічної служби України зокрема, в якому систематизовано інноваційні ідеї, що можуть бути  використані при формуванні концептуально-доктринального підґрунтя національної модернізаційної стратегії публічного управління.  При цьому акцентовано  увагу  на  пріоритетності  тих  проєктів,  що здатні  полегшити  налагодження  конвергентної  взаємодії  між  державою і громадянським суспільством та сприяти забезпеченню успішного здійснення реформ в Україні.
Прикметно, що авторами наукової розробки стали представники  не  лише  наукової  спільноти  України  (Національна академія державного управління при Президентові України, Національний університет  «Києво-Могилянська академія», Київський університет імені Бориса Грінченка, Київський національний торговельно-економічний університет,  Державна  академія післядипломної освіти  та  управління,  Національний  університет харчових технологій та ін.), а й фахівці-практики, які наразі працюють в органах публічної влади (Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Офіс впровадження  децентралізаційної реформи Київського РВ АМУ, Державна міграційна служба України, Національна служба здоров’я Україні, Державна інспекція ядерного регулювання України, ДП «Центр захисту інформаційного простору України», ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та ін.) та різних громадських організаціях України (ГО «Здорове дитинство без меж», ГО «Молодіжний інтеграційний центр» та ін.). У збірнику також дебютує й нова генерація науковців (слухачі та аспіранти НАДУ), зацікавлена в успішній реалізації економічної, соціальної, політичної та духовно-культурної модернізації України.


Широке коло авторів збірника (і в географічному, і в професійно-спеціалізованому плані), його проєктно орієнтований інноваційний характер, гострота порушених питань засвідчують цінність та безумовну актуальність колективної праці, а також утверджують її як неабиякий здобуток колективної думки сучасних учених, практиків та дослідників у сфері публічного управління.

Магістерська програма двох дипломів

Магістерська програма двох дипломів – це спільний освітній проєкт між Національною академією державного управління при Президентові України та Університетом Миколаса Ромеріса (Литовська Республіка). Результатом участі у програмі є отримання дипломів за освітнім ступенем: у НАДУ – магістр публічного управління та адміністрування; в УМР – магістр публічного адміністрування.
У лютому 2020 року розпочалося навчання слухачів Національної академії в Університеті Миколаса Ромеріса відповідно до Угоди про реалізацію магістерської програми двох дипломів. Упродовж сесії, якою передбачено очне та дистанційне навчання, слухачі будуть відвідувати лекції, семінарські та практичні заняття, а також отримають завдання для самопідготовки та написання магістерської роботи, під спільним керівництвом двох наукових керівників із Національної академії та Університету Миколаса Ромеріса.

Бюро медіації

З метою розвитку медіативної компетентності публічних службовців та популяризації медіації як способу мирного вирішення конфліктів на початку 2015 року за підтримки міжнародного проєкту “Building mediation bureaus and training mediators”, що фінансується Німецькою службою академічних обмінів (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) за програмою “East-West Dialogue 17” (проєктний номер 57343975), у Національній академії на базі кафедри публічного управлінні та публічної служби розпочав свою роботу  центр медіації і переговорів.
За цей період було проведено 7 міжнародних воркшопів за участю експертів з Інституту психології Гамбурзького університету, 2 науково-практичні конференції, 31 тренінг для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування; розроблено 4 навчальні програми з медіації тощо.  
Наша діяльність сьогодні:
- підготовка професійних медіаторів за сертифікованою  міжнародною програмою Інституту психології Гамбурзького університету (керівник програми – проф. О. Редліх);
- тренінги, навчання та підвищення кваліфікації публічних службовців за програмою “Медіація і переговори у сфері публічного управління та адміністрування”;
- проведення медіації на замовлення органів публічної влади та фізичних осіб;
- наукові (фундаментальні і прикладні) дослідження феномену “конфлікт” у сфері публічного управління та адміністрування;
- інформаційно-комунікаційна діяльність з розвитку медіативної культури українського суспільства.

INOVEST-HUB

INOVEST-HUB – це інноваційний проєкт кафедри, який спрямований на створення території нових можливостей для кожного слухача Національної академії, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, громадських діячів та ін.
Місія хабу – забезпечити системну реалізацію концепції “Навчання протягом життя” (Life Long Learning), надавши можливість усім охочим отримати або покращити “м’які навички” (soft skills), які потрібні кожному та які, наразі, є вкрай затребувані у галузі публічного управління та адміністрування.
Проєкт створює реальну можливість професійного розвитку публічних службовців через проведення консультацій, коучингу, тренінгів, семінарів, ділових та соціально-рольових ігор тощо. Найбільш популярними є такі заходи: коучинг конфлікту та медіація; базовий курс І-го сертифікатного рівня “Основи медіації”; тренінги “Емоційний інтелект”, “Лідерство в публічному управлінні”, “Командоутворення в проєкті”, “Управління проєктами стратегічних змін”,  “Критичне чи латеральне мислення..?” тощо.