НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ТА ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ
            

ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

 

Магістерські роботи мають бути розроблені на конкретних прикладах діяльності органів державної влади: центральний, регіональний та місцевий рівень й місцевого самоврядування

 

1. Спеціальність «Державне управління»

 

 1. Аналіз і оцінювання результативності та ефективності механізму державного управління
 2. Бюрократія в механізмі державного управління: забезпечення результативності та ефективності функціонування
 3. Взаємодія влади та суспільства України в процесі державного управління
 4. Використання методу моделювання в управлінській діяльності
 5. Відмінності прийняття управлінських рішень у приватних і державних організаціях
 6. Вплив органів державної влади на результативність, ефективність та продуктивність механізму державного управління
 7. Глобалізація та її наслідки для механізму державного управління та публічного управління
 8. Глобальне управління та його вплив на механізм державного управління
 9. Демократичні інститути в механізмі державного управління
 10. Демократія і механізм державного управління: економічні та соціокультурні передумови органічної єдності
 11. Державна політика модернізації механізму держави
 12. Державна політика розвитку механізму державного управління
 13. Державне регулювання інституціональних перетворень механізму державного управління
 14. Державне управління гуманітарним розвитком держави
 15. Закономірності функціонування механізму державного управління
 16. Зарубіжний досвід запровадження стратегічного планування
 17. Інституалізація механізму державного управління
 18. Інститути громадянського суспільства і механізм держави: забезпечення взаємодії та взаємосприяння
 19. Інститути та інституції державного управління: напрями модернізації
 20. Історичні витоки, сутність і основні цінності механізму демократичної правової соціальної держави
 21. Кадровий аудит в органах державної влади
 22. Комунікаційний супровід реформування системи влади в Україні
 23. Конституційні засади механізму державного управління
 24. Контроль виконання рішень у державному управлінні
 25. Контроль інститутів громадянського суспільства в системі державного управління України
 26. Концептуальні підходи до оцінювання територіального впливу управлінських рішень
 27. Корпоративна влада і механізм державного управління: протиріччя та шляхи їх подолання
 28. Критерії ефективності функціонування органів державної влади України
 29. Людський чинник в підвищенні результативності, ефективності та продуктивності державного управління
 30. Макропланування та програмування в системі державного управління України
 31. Методи обґрунтування управлінських рішень
 32. Механізм держави і державного управління: конституційні засади
 33. Механізм державного управління економічною сферою
 34. Механізм державного управління та децентралізація повноважень
 35. Механізм державного управління у сфері безпеки та оборони
 36. Механізм державного управління у сфері надзвичайних ситуацій
 37. Механізм державного управління у сфері фінансів
 38. Механізм державного управління як визначальний чинник механізму держави
 39. Механізм державного управління як інститут
 40. Механізм державного управління як основа взаємодії та взаємосприяння політичної та економічної влади
 41. Механізм державного управління: забезпечення резаультативної міжсекторної взаємодії
 42. Механізм державного управління: забезпечення результативності діалогу органів виконавчої влади і громадськості
 43. Механізм державного управління: сучасні моделі демократії та проблеми їх адаптації в механізмі державного управління України
 44. Механізм державного управління: сучасні принципи формування та модернізації
 45. Механізм прийняття рішень у державному управлінні
 46. Механізм стратегічного планування розвитку (галузі, сфери діяльності, регіону, територіальної громади)
 47. Механізми державного управління сферою культури
 48. Місце та роль організаційної культури у формуванні ефективного колективу органів державної влади України
 49. Моделі державно-управлінських рішень
 50. Модернізаційне проектування – сучасний напрям пошуку результативних змін в механізмі державного управління
 51. Модернізація комунікацій органів державної влади із інститутами громадянського суспільства
 52. Модернізація механізмів взаємодії держави та економіки: цілі, завдання, механізми та засоби досягнення
 53. Модернізація механізму державного управління в умовах європейської інтеграції
 54. Модернізація механізму державного управління як публічний процес
 55. Модернізація організаційної структури механізму державного управління в умовах децентралізації повноважень
 56. Моніторинг і контроль в механізмі державного управління: сучасні напрями забезпечення результативності
 57. Національна складова в організації суспільства, держави та механізму державного управління
 58. Оптимізація організації праці та управлінської діяльності в органах державної влади України
 59. Оптимізація організації робочого місця в апараті місцевої державної адміністрації
 60. Органи виконавчої влади в механізмі державного управління: сучасні напрями модернізації
 61. Органи судової влади та прокуратура в механізмі державного управління: сучасні вимоги інституцій громадянського суспільства
 62. Організаційно-кадровий аудит в органах державної влади
 63. Організація виконання державно-управлінських рішень
 64. Особливості впровадження кластерного підходу в практику державного управління
 65. Особливості здійснення стратегічного планування на центральному, регіональному та місцевому рівнях
 66. Особливості менеджменту якості в системі державного управління України
 67. Особливості управлінської діяльності органів державної влади України в надзвичайних ситуаціях
 68. Оцінювання вигід при підготовці управлінського рішення
 69. Оцінювання витрат при підготовці управлінського рішення
 70. Підвищення результативності та ефективності механізму державного управління: методи і засоби
 71. Показники та критерії ефективності державно-управлінських рішень
 72. Представництво інтересів громадськості у державному управлінні
 73. Прийняття та реалізація управлінських рішень в органах державної влади України на регіональному рівні
 74. Прийняття управлінських рішень в умовах кризи
 75. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику
 76. Протиріччя та конфлікти в механізмі державного управління
 77. Протиріччя та проблеми демократизації та комунікацій в механізмі державного управління
 78. Реалізація державної політики в процесі державного управління: стан і перспективи удосконалення
 79. Реалізація прав і свобод людини у функціоналі механізму державного управління
 80. Результативна функціональна структура механізму державного управління: зарубіжний досвід
 81. Розробка стратегії розвитку (галузі, сфери діяльності, регіону, територіальної громади)
 82. Співвідношення результативності, ефективності та продуктивності в механізмі державного управління
 83. Співвідношення та механізми взаємодії державної влади і державного управління в Україні
 84. Співвідношення цілей і наслідків державно-управлінських рішень
 85. Стратегічне планування: європейський досвід та приклад для України
 86. Сутність і специфіка синергетичного підходу в державному управлінні
 87. Сучасні моделі демократичного врядування в механізмі державного управління
 88. Територіальний аспект прийняття рішень в державному управлінні
 89. Технології антикризового управління в органах державної влади
 90. Технології прийняття державно-управлінських рішень
 91. Удосконалення управління державними органами
 92. Управління змінами в державному управлінні
 93. Управління змінами як перспективна складова модернізації державного управління
 94. Управління проектами в державному управлінні
 95. Формування “дерева” цілей в механізмі державного управління та його забезпечення
 96. Формування та реалізація стратегії розвитку України “Стратегія – 2020”
 97. Цикли та фази процесу прийняття рішень у державному управлінні
 98. Ціннісно-ситуативного спрямування функціонування механізму державного управління
 99. Цінності і цілі у функціонуванні механізму державного управління

 

2. Спеціальність «Публічне адміністрування»

 

 1. Good Governance у механізмі публічного управління
 2. New Public Management у механізмі публічного управління
 3. Взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськістю в умовах демократичних перетворень
 4. Взаємодія публічних адміністрацій та мас-медіа як інструмент залучення громадян
 5. Використання методу моделювання в управлінській діяльності
 6. Відмінності прийняття управлінських рішень у приватних і публічних організаціях
 7. Вплив органів публічної влади на результативність, ефективність та продуктивність механізму публічного управління
 8. Глобалізація та її наслідки для механізму публічного управління
 9. Глобальне управління та його вплив на механізм публічного управління
 10. Громадські організації та засоби масової інформації у механізмі публічного управління: взаємодія та взаємосприяння
 11. Демократичні інститути в механізмі публічного управління
 12. Експертне оцінювання державно-цільових проектів і програм (екологічна експертиза, фінансово-економічна, соціально-економічна і т. ін.)
 13. Експертне оцінювання цільових проектів і програм (екологічна експертиза, фінансово-економічна, соціально-економічна і т. ін.)
 14. Забезпечення ефективності публічного адміністрування на засадах ризик-менеджменту
 15. Забезпечення ефективності публічного управління на засадах ризик-менеджменту
 16. Закономірності функціонування механізму публічного управління
 17. Інституалізація механізму публічного управління
 18. Інститути та інституції механізму публічного управління: напрями модернізації
 19. Інституційна та лідерська складова ефективності державної влади і управління в сучасній Україні
 20. Інституціональні перетворення механізму публічного управління
 21. Інформаційно-аналітична діяльність в органах державного влади
 22. Кадровий аудит в публічних адміністраціях
 23. Комунікативні моделі управлінських рішень в публічному адмініструванні
 24. Комунікації як чинник формування іміджу публічних адміністрацій
 25. Контроль виконання рішень у публічному управлінні
 26. Контроль та якість розробки і реалізації державних програм та проектів
 27. Концептуальні підходи до оцінювання територіального впливу управлінських рішень
 28. Методи обґрунтування управлінських рішень
 29. Механізм державного управління як визначальна складова механізму публічного управління
 30. Механізм прийняття рішень у публічному управлінні
 31. Механізм публічного управління економічною сферою
 32. Механізм публічного управління професійною підготовкою та післядипломною освітою
 33. Механізм публічного управління та інформаційна влада: реалізація цінностей та цілей суспільства
 34. Механізм публічного управління у сфері безпеки та оборони
 35. Механізм публічного управління у сфері надзвичайних ситуацій
 36. Механізм публічного управління у сфері фінансів
 37. Механізм публічного управління як гарант публічного вибору цінностей та цілей громади
 38. Механізм публічного управління як інститут
 39. Механізм публічного управління як основа взаємодії публічної влади та публічного управління
 40. Механізм публічного управління як структура протидії “олігархізації” крупного бізнесу та наслідків політизування діяльності підприємницьких асоціацій і союзів
 41. Механізм публічного управління: взаємодія та взаємосприяння державного управління та місцевого самоврядування
 42. Механізм публічного управління: забезпечення результативності діалогу публічної влади і громадськості
 43. Механізм публічного управління: конституційні засади
 44. Механізм публічного управління: сутність, цілі, функції, структура
 45. Механізм публічного управління: сучасні принципи формування та модернізації
 46. Механізми державного управління соціальними проектами (на прикладі...)
 47. Механізми розробки управлінських рішень у публічному адмініструванні
 48. Місце комунікації в структурі конфліктної взаємодії в професійній діяльності працівників публічних адміністрацій
 49. Моделі публічно-управлінських рішень
 50. Моделювання управлінської діяльності публічних службовців: концептуальні засади
 51. Модернізація комунікацій органів публічної влади із інститутами громадянського суспільства
 52. Модернізація механізмів взаємодії органів публічної влади
 53. Модернізація механізму публічного управління в умовах децентралізації
 54. Модернізація механізму публічного управління у сфері економіки
 55. Модернізація механізму публічного управління у сфері нагляду за законністю та юстиції
 56. Модернізація механізму публічного управління у сфері публічної служби
 57. Модернізація механізму публічного управління як публічний процес
 58. Модернізація механізму, апарату та органів публічного управління
 59. Модернізація публічного адміністрування в розвинутих країнах світу
 60. Модернізація системи органів публічної влади: відносини між Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та місцевими органами публічної влади
 61. Моніторинг і контроль в механізмі публічного управління: сучасні напрями забезпечення результативності
 62. Органи публічної влади в механізмі публічного управління: сучасні напрями модернізації
 63. Організаційне проектування систем управління проектами
 64. Організаційні структури управління проектами
 65. Організаційно-кадровий аудит в публічних адміністраціях
 66. Організація виконання публічно-управлінських рішень
 67. Організація діяльності органів публічного управління
 68. Особливості адміністрування та менеджменту в механізмі публічного управління
 69. Особливості та протиріччя публічно-управлінської діяльності в незалежній Україні
 70. Особливості формування “дерева” цілей в механізмі публічного управління та його легітимізація
 71. Оцінка результативності, ефективності та продуктивності механізму публічного управління
 72. Оцінювання вигід при підготовці управлінського рішення
 73. Оцінювання витрат при підготовці управлінського рішення
 74. Оцінювання управлінських рішень у публічному адмініструванні
 75. Підвищення результативності та ефективності механізму публічного управління: методи і засоби
 76. Показники та критерії ефективності публічно-управлінських рішень
 77. Правопорушення та відповідальність в механізмі публічного управління
 78. Прийняття управлінських рішень в умовах кризи
 79. Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності і ризику
 80. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику
 81. Проблеми формування сервісної організаційної культури в публічних адміністраціях
 82. Прогнозування та моніторинг в механізмі публічного управління
 83. Програми мотивації в проектно-орієнтованих організаціях
 84. Проектний менеджмент в системі управління сервісною державою
 85. Проектно-орієнтоване управління в державному секторі
 86. Публічне адміністрування як складова механізму публічного управління
 87. Публічне управління як фактор органічної цілісності змішаної економічної системи
 88. Реалізація правової політики в механізмі публічного управління
 89. Реалізація управлінських рішень у публічному адмініструванні (на прикладах)
 90. Результативна функціональна структура механізму публічного управління: зарубіжний досвід
 91. Розробка концепції переходу інституцій механізму публічного управління на “управління за результатами”
 92. Системна модель проектного управління
 93. Соціально-психологічні аспекти конфліктної взаємодії в органах державної влади
 94. Соціокультурні аспекти роботи в проектах
 95. Співвідношення цілей і наслідків публічно-управлінських рішень
 96. Стандарти проектного менеджменту
 97. Стратегічна комунікація у діяльності публічних адміністрацій
 98. Стратегічне планування в механізмі публічного управління
 99. Стратегічні підходи та механізми при прийнятті управлінських рішень
 100. Сучасна парадигма публічного управління – якість менеджменту
 101. Територіальний аспект прийняття рішень в публічному управлінні
 102. Територіально-адміністративний аспект публічного управління
 103. Технології прийняття публічно-управлінських рішень
 104. Управління проектними командами
 105. Управління ризиками державно-цільових проектів і програм (на прикладі програм, що реалізуються на національному, регіональному або місцевому рівнях)
 106. Управління цільовими програмами і проектами (на прикладі програм, що реалізуються на національному, регіональному або місцевому рівнях)
 107. Управлінські рішення в практиці публічного адміністрування
 108. Централізація і децентралізація влади як альтернативні моделі механізму публічного управління
 109. Цикли та фази процесу прийняття рішень у публічному управлінні

 

3.  Спеціальність «Управління суспільним розвитком»

 

 1. Взаємовідносини центральних органів виконавчої влади з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування
 2. Використання методу моделювання в управлінській діяльності
 3. Відмінності прийняття рішень у приватних і публічних організаціях
 4. Державно-приватне партнерство як механізм державного управління
 5. Досвід реалізації механізмів антикризового управління в зарубіжних країнах
 6. Європейські стандарти управлінської діяльності: впровадження в Україні
 7. Запровадження стратегічного планування діяльності органів виконавчої влади.
 8. Зарубіжний досвід управління ризиками суспільного розвитку
 9. Застосування методів ризик-менеджменту в сфері управління суспільного розвитку
 10. Ідентифікація та оцінка ризиків в діяльності органів державної влади
 11. Контроль виконання рішень у державному управлінні
 12. Контроль управлінської діяльності в сфері державного управління
 13. Концептуальні підходи до оцінювання територіального впливу управлінських рішень
 14. Критерії і методи оцінки ризиків в системі державного управління (можна за вибором – природних та техногенних, економічних, правових, організаційних, соціальних, демографічних, міжнародних, регіональних, інформаційних, ресурсних ризиків)
 15. Методи обґрунтування управлінських рішень
 16. Механізм державного управління та інформаційна влада: реалізація цінностей та цілей суспільства
 17. Механізм прийняття рішень у державному управлінні
 18. Механізми антикризового управління у відповідній сфері суспільного розвитку
 19. Механізми державного управління регіональним розвитком
 20. Механізми реалізації державної регуляторної політики
 21. Механізми управління ризиками в системі державного управління
 22. Моделі публічно-управлінських рішень
 23. Модернізація механізму державного управління в умовах формаційних трансформацій
 24. Модернізація механізму державного управління в умовах цивілізаційних трансформацій
 25. Національна складова в організації суспільства та механізму управління суспільним розвитком
 26. Організація виконання публічно-управлінських рішень
 27. Оцінювання вигід при підготовці управлінського рішення
 28. Оцінювання витрат при підготовці управлінського рішення
 29. Оцінювання ефективності антикризових програм діяльності органів державної влади
 30. Оцінювання ризиків у системі управління суспільним розвитком в Україні
 31. Показники та критерії ефективності публічно-управлінських рішень
 32. Прийняття управлінських рішень в умовах кризи
 33. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику
 34. Соціальна відповідальність як складова управління суспільним розвитком
 35. Співвідношення цілей і наслідків публічно-управлінських рішень
 36. Статусні перспективи регіональної політики в Україні
 37. Суспільні процеси як суб’єкти та об’єкти публічного управління
 38. Територіальний аспект прийняття рішень в публічному управлінні
 39. Технології антикризового управління в діяльності органів державної влади
 40. Технології прийняття публічно-управлінських рішень
 41. Управління ризиками в системі управління суспільним розвитком
 42. Управління ризиками суспільного розвитку України
 43. Участь інститутів громадянського суспільства у процесах формування та реалізації державної політики
 44. Формування результативного механізму держави як фактору становлення конкурентоздатної держави
 45. Цикли та фази процесу прийняття рішень у державному управлінні

 

4.  Спеціальність «Державне управління у сфері національної безпеки»

 

 1. Аксіологічна структура сфери національної безпеки
 2. Бенчмаркінг національної безпеки України
 3. Геополітична безпека та її стан на сучасному етапі
 4. Громадський контроль як механізм впливу громадськості на сферу національної безпеки
 5. Державна політика національної безпеки в інформаційній сфері
 6. Механізми вдосконалення діяльності сектору безпеки і оборони України
 7. Механізми публічного управління у сфері національної безпеки
 8. Механізми управління у сфері національної безпеки і оборони України і США: порівняльний аналіз
 9. Модернізація механізму публічного управління у сфері національної безпеки
 10. Модернізація механізму публічного управління у сфері подолання надзвичайних ситуацій
 11. Управління національною безпекою в зарубіжних країнах.

 

5. Спеціальність «Державне управління у сфері освіти»

 

 1. Державне управління позашкільними закладами освіти
 2. Державне управління приватними навчальними закладами освіти (на прикладі вищих навчальних закладів)
 3. Механізми публічного управління у сфері освіти
 4. Модернізація механізму публічного управління у сфері освіти
 5. Системний підхід в управлінні вищими навчальними закладами України: особливості та механізми застосування
 6. Сфера культури, духовного життя та ідеології – як об’єкти публічного регулювання

 

6. Спеціальність «Державне управління у сфері охорони здоров’я»

 

 1. Механізми взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства при реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я.
 2. Механізми публічного управління у сфері охорони здоров’я
 3. Механізми реформування сфери охорони здоров’я на засадах проектного менеджменту
 4. Модернізація механізму публічного управління у сфері охорони здоров’я
 5. Оптимізація державного управління в галузі охорони здоров’я України: сутність, напрями та механізми

 

7. Спеціальність «Публічна політика та управління»

 1. Взаємодія та взаємосприяння публічної влади та публічного управління
 2. Гендерна політика в системі державного управління України: механізми формування та реалізації
 3. Група інтересів як актор публічної політики
 4. Державно-приватне партнерство у сфері реалізації публічної політики
 5. Механізми взаємодії органів публічної влади
 6. Механізми публічної політики при формуванні та реалізації державних програм
 7. Публічна діяльність як основний компонент публічної політики
 8. Публічна політика модернізації механізму публічного управління

 

8. Спеціальність «Місцеве самоврядування»

 1. Механізми взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування
 2. Механізми державного реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні
 3. Місцеве самоврядування в механізмі публічного управління
 4. Місцеве самоврядування та публічне управління – демократичні компоненти сучасної сервісної держави
 5. Сфери управління, повноваження та компетенції місцевого самоврядування

 

9. Спеціальність «Регіональне управління»

 1. Горизонтально-функціональна структура управління регіоном
 2. Державне управління сталим розвитком на регіональному рівні
 3. Модернізація механізмів формування та реалізації публічної регіональної політики
 4. Модернізація системи органів публічної влади: відносини між територіальними органами ЦОВВ і місцевими органами публічної влади
 5. Модернізація системи органів публічної влади: відносини центральних органів виконавчої влади та місцевих органів публічної влади
 6. Публічне управління та регіональний розвиток: теорії, політика, принципи, механізми реалізації
 7. Регіональна публічна влада і місцеве самоврядування: поняття, моделі, сфери управління, співвідношення повноважень
 8. Регіональне управління в механізмі публічного управління

 

10. Спеціальність «Електронне врядування»

 1. Державне управління засобами електронного урядування
 2. Державне управління інформаційної політикою України
 3. Інформаційно-комунікаційні технології як фактор модернізації механізму державного управління