НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ТА ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ
            

 

Тематичний план наукових досліджень слухачів

кафедри публічного управління та публічної служби

 

ПІП слухача

Тема науково дослідження

ПІП наукового керівника

Слухачі 2 курсу, заочна форма навчання

спеціальність “Публічне управління та адміністрування”

 спеціалізація “Управління проектами і програмами в публічній сфері”

Ананьєв Олександр Анатолійович

Управління змінами в органах публічної влади в умовах впровадження реформ

Васильєва О.І.,

д.держ.упр., проф.

Анцупов Дмитро Олександрович

Стратегічне управління розвитком територій в умовах децентралізації

Васильєва О.І.,

д.держ.упр., проф.

Афанасьєв Давид Володимирович

Управління впровадженням інновацій в органах публічної влади

Євсюкова О.В.,

к.держ.упр., доц.

Базалінський Ігор Васильович

Удосконалення механізмів взаємодії влади та громадськості при формуванні об’єднаних територіальних громад

Васильєва О.І.,

д.держ.упр., проф.

Бєляєв Олександр Вікторович

Стратегічне управління реформуванням житлово-комунального господарства у м. Києві

Ніколаєв В.П.,

д.е.н., проф.

Бойко Олексій Олександрович

Управління проектами розвитку громадянського суспільства в Україні

Кушнір М.О.,

к.держ. упр., доц.

Ботезат Лілія Валеріївна

Управління проектом удосконалення політико-правового механізму забезпечення демографічної безпеки в Україні

Кушнір М.О.,

к.держ. упр., доц.

Будник Яна Павлівна

Інституціоналізація лобіювання в Україні

Кушнір М.О.,

к.держ. упр., доц.

Гончаренко Сергій Васильович

Удосконалення механізмів державного антикризового управління в умовах системних реформ в Україні

Обушна Н.І.,

к.е.н., доц.

Горбач Катерина Володимирівна

Стратегічне управління розвитком туристичної діяльності та курортної справи в Україні

Козаченко Т.П.

к.держ. упр.

Гуменюк Наталія Олександрівна

Управління методів визначення професійних компетентностей державних службовців

Рачинський А.П.,

д.держ.упр., проф.

Гучкович Юлія Іванівна

Управління проектами державно-приватного партнерства у сфері військово-промислового комплексу України

Хаджирадєва С.К.,

д.держ.упр., проф.

Дідик Микола Миколайович

Удосконалення механізму реалізації державної політики у сфері протимінної діяльності на засадах проектного менеджменту

Хаджирадєва С.К.,

д.держ.упр., проф.

Дудка Ілля Леонідович

Удосконалення механізмів управління державно-цільовими проектами і програмами: на прикладі ліквідації збиткових шахт

Козаченко Т.П.,

к.держ. упр.

Заболотний Андрій Миколайович

Удосконалення державних механізмів проектування регіонального розвитку в Україні

Обушна Н.І.,

к.е.н., доц.

Карась Костянтин Степанович

Удосконалення механізмів реалізації державної політики у сфері державного  оборонного планування на засадах проектного менеджменту

Козаченко Т.П.,

к.держ. упр.

Карпенко Ірина Миколаївна

Механізм управління проектами забезпечення житлом на умовах фінансового лізингу

Обушна Н.І.,

к.е.н., доц.

Макодзеба Марія Олександрівна

Удосконалення механізмів реалізації державної політики національно-патріотичного виховання молоді на засадах проектного менеджменту

Євсюкова О.В.,

к.держ.упр., доц.

Малюшицька Анастасія Миколаївна

Механізми розвитку медіативної культури в українському суспільстві

Кушнір М.О.,

к.держ. упр., доц.

Мєшалкін Костянтин Сергійович

Запровадження інноваційних інструментів розвитку підприємництва в умовах децентралізації (на прикладі створення електронного бізнес-довідника в м. Дніпро)

Грабовський В.А.,

к.держ. упр., доц.

Музиченко Станіслав Валерійович

Управління впровадженням змін в органах публічної влади (на прикладі Державної служби України з питань праці)

Букатова Д.В., к.ю.н.

Нідзвецький Степан Ярославович

Управління соціальними проектами в умовах децентралізації влади в Україні

Обушна Н.І.,

к.е.н., доц.

Нікітін Юрій Вячеславович

Формування стратегії довiри мiж державою i суспільством на засадах проектного менеджменту

Василевська Т.Е.,

д.держ.упр., проф.

Осіїк Ірина Сергіївна

GR -комунікації в публічній сфері

Рачинський А.П.,

д.держ.упр., проф.

Павлюк Олег Петрович

Удосконалення механізмів реорганізації центрального органу виконавчої влади на засадах проектного менеджменту

Кушнір М.О.,

к.держ. упр., доц.

Северин Дарина Андріївна

GR – стратегії та механізми електронної взаємодії в умовах децентралізації влади та управління в Україні

Рачинський А.П.,

д.держ.упр., проф.

Фещенко Маріанна Миколаївна

Управління проектами змін в органах публічної влади: на прикладі Центрального державного електронного архіву України

Хаджирадєва С.К.,

д.держ.упр., проф.

Шевела Єгор Олегович

Стратегічні комунікації  як ресурс формування позитивного іміджу України у світі

Рачинський А.П.,

д.держ.упр., проф.

Слухачі 1 курсу, денна форма навчання

спеціальність “Публічне управління та адміністрування”

спеціалізація “Управління проектами і програмами в публічній сфері”

Біюн

Олександра

Вячеславівна

Професійна готовність державних службовців до управління проектами і програмами в публічній сфері

Хаджирадєва С.К., д.держ.упр., проф.

Гринюк

Наталія

Вікторівна

Управління проектами професіоналізації публічних службовців в умовах децентралізації

Васильєва О.І., д.держ.упр., проф.

Гунченко

Катерина

Миколаївна

Управління створенням проектних офісів у вищих навчальних закладах в умовах освітніх реформ

Обушна Н.І.,

к.е.н., доц.

Міщук

Антоніна

Олександрівна

Управління розвитком кадрового потенціалу органів державної влади

Васильєва О.І., д.держ.упр., проф.

Рак

Юлана

Олександрівна

Управління ризиками у сфері загальної середньої освіти в умовах створення нових адміністративно-територіальних одиниць в Україні

Хаджирадєва С.К., д.держ.упр., проф.

Чернова

Анастасія

Олександрівна

Стратегічне публічне управління в ЄС: механізми впровадження досвіду в Україні

Романюк С.А.,

д.е.н., доц.