НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ
ТА ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
           Про кафедру


Кафедру утворено 10 липня 2009 року за сприяння Верховної Ради України.
Кафедра є першим в Україні спеціалізованим академічним навчальним підрозділом, покли¬каним забезпечити підготовку висококваліфі¬кованих фахівців у галузі публічного управ¬ління та адміністрування, парламентаризму та парламентської діяльності, що спроможні  аналізувати, розроб¬ляти і реалізовувати державну політику; здійснювати політико-правове регулювання парламентської діяльності, регламентних процедур, брати кваліфіковану участь у забезпе¬ченні законотворчого та нормотворчого процесів в органах державної влади та місцевого самоврядування, Апараті Верховної Ради України та апаратах місцевих рад.


ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

  • аналіз і розвиток теоретико-методологічних засад парламентаризму та парламентської діяльності;
  • розробка і викладання навчальних підготовка наукових кадрів за спеціальностями галузі науки 074 "Публічне управління та адміністрування";
  • надання експертно-аналітичної, консуль¬тативно-методичної та інформаційної          допомоги органам державного управління та місцевого самоврядування, політичним партіям і організаціям.


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ ТА ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Гошовська
Валентина Андріївна

доктор політичних наук, професор
Народний депутат України другого та третього скликань, у 2000-2002 роках – Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці. з 2010 року – член-кореспондент Української Академії політичних наук. Кавалер орденів княгині Ольги ІІІ, ІІ, І ступенів. Нагород¬жена Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, іншими медалями та державними відзнаками, Всеукраїнською Премією «Жінка ІІІ тисячоліття». Заслужений працівник освіти України, член спеціалізованої вченої ради Д.26.810.01, експерт Вищої атестаційної комісії України. Автор понад 300 наукових праць з актуальних питань державного управління, соціального розвитку, теорії та практики парламентаризму. 

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ
доктори наук:

доктор політичних наук (Гошовська В.А., Матвієнко А.С.)
доктори наук з державного управління (Ворона П.В., Кальниш Ю.Г., Пашко Л.А., Савков А.П.);
доктор педагогічних наук (Даниленко Л.І.).

кандидати наук:
кандидати наук з державного управління (Гурієвська В.М.);
кандидат філологічних наук (Плотницька І.М.)
кандидат філософських наук (Григорович Л.С., Дубчак Л.М.);
кандидати педагогічних наук (Ларіна Н.Б.);
кандидати політичних наук (Газізов М.М.);
кандидати юридичних наук (Марчук Р.П.);

КАФЕДРА ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

НОРМАТИВНОЇ ЧАСТИНИ:
Парламент в системі публічного управління
Парламентаризм та організація представницької влади
Парламентське право та процедури

ВАРІАТИВНОЇ  ЧАСТИНИ
“Парламентаризм у публічному управлінні”
Парламентаризм у системі публічного управління
Вітчизняний парламентаризм
Верховна Рада України як інститут державної влади
Парламентська діяльність
Законотворчий процес та парламентський контроль
Парламентська еліта
Парламентська етика та етикет
Управління репутацією політика
Інформаційно-комунікаційний менеджмент парламентської діяльності
Риторика  сучасного політика
Психологія політичного управління
Європейський досвід міжпарламентської діяльності

“Політичний  менеджмент у публічному управлінні”
Інститути публічного управління
Правове регулювання політичного менеджменту
Політичні технології в публічному управлінні
Політична експертиза суспільних процесів
Іміджмейкінг у публічному управлінні 
Лобізм у публічному управлінні 
Запобігання та протидія політичній корупції у публічному управлінні 
Комунікативно-маркетингові технології у публічному управлінні 
Управління змінами у представницькій владі
Політичний менеджмент в антикризовому управлінні
Соціальне партнерство та солідаризм
Самомененджмент у публічному управлінні
Політична конфліктологія у публічному управлінні


”Політичне управління суспільним розвитком”
Моделі та концепти політичного управління суспільним розвитком
Правові механізми політичного управління суспільним розвитком
Інститути політичного управління суспільним розвитком
Ресурси політичного управління суспільним розвитком
Політико-управлінська еліта та лідерство: методи та засоби нейтралізації сучасних викликів
Аналітичне забезпечення управління суспільним розвитком
Конструювання та оцінювання політико-управлінських рішень
Морально-ціннісні аспекти та мовленнєва майстерність суб’єктів
політичного управління суспільним розвитком
Соціальна психологія політичного управління суспільним розвитком
Антикризове й адаптивне управління суспільним розвитком
Соціальна експертиза в політичному управлінні суспільним розвитком
Протидія політичній корупції в управлінні суспільним розвитком
Конфліктологія в політичному управлінні суспільним розвитком
Іноземна мова в управлінні суспільним розвитком

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра співпрацює:


ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ

Кафедра здійснює підготовку наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру за спеціальностями галузі науки 074  “Публічне управління та  адміністрування”. Випускникам Національної академії за спеціальностями:

  • “Парламентаризм у публічному управлінні”
  • ”Політичне управління суспільним розвитком”
  • “Парламентаризм у публічному управлінні”

буде присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр публічного управління та адміністрування”

 

КОНТАКТИ:
м. Київ, вул. Пугачова 12/2, каб. 310

Тел.: (044) 481-21-71

kaf_parlament@i.ua 

http://www.parle.org.ua
http://www.facebook.com/parliament.department/


 УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ