НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ,
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ МІСТОМ
            

Про кафедру

 

Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом – структурний підрозділ Національної академії державного управління при Президентові України, що входить до складу навчально-наукового інституту державної служби та місцевого самоврядування.

Історія кафедри

Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом у 2014 році відзначила своє 20-річчя. Вона започаткувала свою діяльність, як кафедра управління містом, у 1994 році ще в Інституті державного управління і місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України. Засновниками кафедри були Юрій Федорович Дехтяренко і Володимир Миколайович Вакуленко, який став першим завідувачем кафедри. У свій час очолював кафедру Грицяк Ігор Андрійович (з 1997 до 1998 рік). Із великою повагою і шануванням ми згадуємо Юрія Петровича Лебединського, який довгий час працював на кафедрі та очолював її з 1999 до 2004 року.

З 2004 р. і донині кафедрою завідує Володимир Миколайович Вакуленко, кандидат наук з державного управління, доцент, заслужений працівник освіти України

Загальна характеристика

Основні напрями діяльності кафедри пов’язані із забезпеченням підготовки висококваліфікованих управлінських кадрів, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику на регіональному та місцевому рівнях, творчо й ефективно здійснювати покладені на них функції; проведенням наукових досліджень та здійсненням науково-експертного супроводження законотворчої діяльності у сфері регіонального управління та місцевого самоврядування.

Основні напрями діяльності кафедри — організація навчальної, методичної та наукової роботи з питань розвитку місцевого самоврядування, регіональної політики та управління населеними пунктами.

Сьогодні кафедра укомплектована висококваліфікованими фахівцями — викладачами, які мають практичний досвід роботи в державних установах та органах місцевого самоврядування, що сприяє якісному виконанню поставлених завдань. До навчального процесу, керування магістерськими, кандидатськими та докторськими дослідженнями залучаються провідні українські вчені і керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, серед яких академіки та члени-кореспонденти НАН України, академіки галузевих академій.

Штатні професори кафедри є членами спеціалізованої вченої ради Академії та інших спеціалізованих вчених рад.

Маючи потужний науково-педагогічний персонал, кафедра активно готує наукові кадри.

На кафедрі створена одна з найпотужніших в Україні наукова школа з проблем регіонального управління, місцевого самоврядування та муніципального менеджменту.

Науково-педагогічний персонал кафедри брав участь у підготовці низки проектів законів України.

Викладачі, докторанти, аспіранти кафедри беруть активну участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, що проходять в межах Національної академії, її регіональних інститутів, в інших установах та організаціях. Так, у межах проведення в Національній академії державного управління при Президентові України щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю кафедра управління містом постійно організовує роботу секції з проблем реалізації регіональної політики та розвитку місцевого самоврядування, в роботі якої активну участь беруть викладачі Академії, провідні фахівці та вчені, слухачі Академії.

Члени кафедри активно співпрацюють із зарубіжними та вітчизняними науковими і навчальними установами.

Кафедра є “робочим” органом з підготовки науково-практичного загально-національного журналу “Управління сучасним містом”, який визнаний ВАК України фаховим у галузях науки “державне управління” та “економіка”.

Презентація кафедри

Сайт кафедри